XSMN thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy hàng tuần - XSMN T7

-->

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam ngày 2-12-2023

TP Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
G8
45
09
17
62
G7
636
947
930
883
G6
7319
3432
9600
9085
9453
7709
1131
3844
6542
8113
2082
8021
G5
9699
1974
7426
9718
G4
57768
20913
27895
78338
14285
84330
79303
28882
77427
13358
30343
65757
81450
58610
25936
21082
58797
93908
19100
33079
09637
81774
94126
99728
69511
85236
57355
41164
G3
01340
46518
26475
26054
97745
27403
03189
02315
G2
51473
35332
11140
86370
G1
08556
04281
23132
49743
ĐB
425659
669051
097415
642592
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 00, 03 09, 09 00, 03, 08
1 13, 18, 19 10 15, 17 11, 13, 15, 18
2 27 26 21, 26, 28
3 30, 32, 36, 38 32 30, 31, 32, 36, 37 36
4 40, 45 43, 47 40, 42, 44, 45 43
5 56, 59 50, 51, 53, 54, 57, 58 55
6 68 62, 64
7 73 74, 75 79 70, 74
8 85 81, 82, 85 82 82, 83, 89
9 95, 99 97 92
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam ngày 25-11-2023

TP Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
G8
61
39
65
86
G7
149
027
869
742
G6
2249
3443
0232
3575
1920
4916
0642
7846
9829
3783
8716
4911
G5
7568
1502
6315
2356
G4
22968
18623
69934
10347
93727
71064
76824
88769
57408
76707
71366
37210
61585
99950
33117
92633
68878
21191
27938
55405
50182
18981
67751
31986
85232
63056
61124
02967
G3
39837
54044
54079
16935
77713
93696
99480
19573
G2
71726
26503
09340
12052
G1
36162
12463
65906
68306
ĐB
187173
736932
504117
058823
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02, 03, 07, 08 05, 06 06
1 10, 16 13, 15, 17, 17 11, 16
2 23, 24, 26, 27 20, 27 29 23, 24
3 32, 34, 37 32, 35, 39 33, 38 32
4 43, 44, 47, 49, 49 40, 42, 46 42
5 50 51, 52, 56, 56
6 61, 62, 64, 68, 68 63, 66, 69 65, 69 67
7 73 75, 79 78 73
8 85 82 80, 81, 83, 86, 86
9 91, 96
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam ngày 18-11-2023

TP Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
G8
54
21
67
98
G7
034
778
534
086
G6
6543
3561
1659
0910
0217
2485
3283
2342
7409
2284
9657
7626
G5
9057
4873
7883
6553
G4
46990
70809
51436
45083
46952
24086
38015
03438
74181
21439
71527
18441
43833
09690
28289
59015
91569
79663
76271
02135
60787
00105
61245
51789
61099
30537
07509
54002
G3
87102
83019
60766
56412
96397
70022
80597
10314
G2
25986
33488
97802
30352
G1
66418
14351
79242
01471
ĐB
081430
033554
227867
445376
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02, 09 02, 09 02, 05, 09
1 15, 18, 19 10, 12, 17 15 14
2 21, 27 22 26
3 30, 34, 36 33, 38, 39 34, 35 37
4 43 41 42, 42 45
5 52, 54, 57, 59 51, 54 52, 53, 57
6 61 66 63, 67, 67, 69
7 73, 78 71 71, 76
8 83, 86, 86 81, 85, 88 83, 83, 87, 89 84, 86, 89
9 90 90 97 97, 98, 99

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam ngày 11-11-2023

TP Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
G8
88
01
73
72
G7
226
806
947
026
G6
1829
8806
5465
2214
0131
2281
8932
7028
3593
2715
7366
8381
G5
5392
4119
9246
2498
G4
14120
21588
69110
12882
60876
61073
08083
09434
10570
09675
00691
25939
91662
17131
78763
22488
76789
79164
23229
27771
62494
23080
45746
84176
35290
25545
64654
79284
G3
25632
95615
29797
14063
21890
71051
31868
15834
G2
88954
47419
04322
49853
G1
46924
29969
20269
00606
ĐB
692238
101272
298285
298546
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 06 01, 06 06
1 10, 15 14, 19, 19 15
2 20, 24, 26, 29 22, 28, 29 26
3 32, 38 31, 31, 34, 39 32 34
4 46, 47 45, 46, 46
5 54 51 53, 54
6 65 62, 63, 69 63, 64, 69 66, 68
7 73, 76 70, 72, 75 71, 73 72, 76
8 82, 83, 88, 88 81 85, 88, 89 80, 81, 84
9 92 91, 97 90, 93, 94 90, 98

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam ngày 4-11-2023

TP Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
G8
54
80
15
21
G7
002
587
698
207
G6
5854
4913
8386
6411
3106
5545
2750
6151
9163
1754
3270
1775
G5
7818
4661
4078
0227
G4
18475
13918
46281
11150
26395
01386
27979
30649
08122
87765
78456
52379
37329
55791
32174
60851
08112
20493
90001
25195
90552
00343
39775
82940
64958
92793
00794
25461
G3
21683
46513
96785
31942
23000
20152
50614
17013
G2
53648
94577
79727
04414
G1
22845
80830
16318
92767
ĐB
820585
200606
728076
837871
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02 06, 06 00, 01 07
1 13, 13, 18, 18 11 12, 15, 18 13, 14, 14
2 22, 29 27 21, 27
3 30
4 45, 48 42, 45, 49 40, 43
5 50, 54, 54 56 50, 51, 51, 52, 52 54, 58
6 61, 65 63 61, 67
7 75, 79 77, 79 74, 76, 78 70, 71, 75, 75
8 81, 83, 85, 86, 86 80, 85, 87
9 95 91 93, 95, 98 93, 94

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam ngày 28-10-2023

TP Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
G8
16
35
54
13
G7
438
318
068
915
G6
0065
2178
2514
6091
8108
6370
8301
5389
5962
2340
7217
0294
G5
0928
8365
0470
0509
G4
53545
93709
54055
31426
47816
76581
69862
19743
90491
60122
97426
33166
73701
97730
42149
73388
53909
22118
18648
14054
23182
52199
60456
19257
92974
73674
34211
91633
G3
52908
67184
47571
35588
31769
17645
22125
53409
G2
76932
76449
13731
75692
G1
48335
49671
00910
49986
ĐB
578796
755944
947492
053900
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 08, 09 01, 08 01, 09 00, 09, 09
1 14, 16, 16 18 10, 18 11, 13, 15, 17
2 26, 28 22, 26 25
3 32, 35, 38 30, 35 31 33
4 45 43, 44, 49 45, 48, 49 40
5 55 54, 54 56, 57
6 62, 65 65, 66 62, 68, 69
7 78 70, 71, 71 70 74, 74
8 81, 84 88 82, 88, 89 86
9 96 91, 91 92 92, 94, 99

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam ngày 21-10-2023

TP Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
G8
40
31
74
28
G7
425
531
007
968
G6
2832
4058
8940
9025
8022
0631
7389
4678
4197
9785
2441
7650
G5
0932
4630
1290
5327
G4
31400
15173
87696
74921
35062
37505
94993
21276
02597
18892
85485
16997
31833
46081
21111
12949
28351
38291
95937
29424
68572
43014
24461
91187
23370
70196
00401
41082
G3
82164
12059
38910
92675
26302
75264
83538
40428
G2
11394
23355
48840
61731
G1
08597
63450
90328
90328
ĐB
813827
044937
306581
167925
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 00, 05 02, 07 01
1 10 11 14
2 21, 25, 27 22, 25 24, 28 25, 27, 28, 28, 28
3 32, 32 30, 31, 31, 31, 33, 37 37 31, 38
4 40, 40 40, 49 41
5 58, 59 50, 55 51 50
6 62, 64 64 61, 68
7 73 75, 76 72, 74, 78 70
8 81, 85 81, 89 82, 85, 87
9 93, 94, 96, 97 92, 97, 97 90, 91, 97 96

XSMN thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam chiều thứ bảy hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 4 đài: Thành Phố HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang

Tại chuyên mục SXMN người chơi có thể xem ngay kết quả mở thưởng của 7 kỳ quay số liên tiếp từ hôm nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước và trước nữa theo dạng đầy đủ, 2 số và 3 số. 

Ngoài ra các bạn nên tham khảo thêm nội dung Phân tích XSMN do đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi chia sẻ đều đặn hàng ngày.

Cơ cấu giải thưởng miền Nam mới nhất

- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.

- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.

- 1.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.

-10.000 Giải tám: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng

- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng

Chú ý: Vé trúng các giải thưởng khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.

anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie traveLphotoshots grizzLygary Loveandmoneyband iLcerchiobLu dr-studio mitaLivmehta Lisywrites grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất